Internationell Airviro-kurs på SMHI

Användare från hela världen besökte SMHI i slutet av oktober för att lära sig mer om luftmiljösystemet Airviro.

Nio användare från Chile, Ryssland, Estland, England och Sverige besökte SMHI i slutet av oktober för att lära sig mer om luftmiljösystemet Airviro. Under fyra dagar fördjupade de sina kunskaper om hur Airviro kan användas för miljöövervakning, data analys, emissionsinventering, spridningssimuleringar och presentationer.

Airviro, som är ett samarbete mellan SMHI och Apertum, har idag mer än 80 kunder över hela världen. Såväl industrier som myndigheter använder systemet för att förbättra och strukturera sitt miljöarbete. Kurser ges på begäran.