Indisk luftvårdskurs pågår på SMHI

För andra året arrangerar SMHI under maj-juni en kurs om luftvård som är skräddarsydd för Indien. Under fyra veckor besöks SMHI i Norrköping av 20 personer som arbetar på lokala och regionala miljökontor, industrier, universitet och forskningsinstitut i Indien. Många är handläggare på regionala och lokala "Pollution Control Boards".

Kursen Air Pollution Management finansieras av Sida och har nu för andra gången arrangerats för en indisk grupp. Kursen började i slutet av maj och pågår under fyra veckor.

Besöker Svenska företag och myndigheter

Under kursens gång bjuds deltagarna på expertföreläsningar som ska ge en helhetssyn inom luftvård. Hälsoeffekter av miljöföroreningar och cost/benefit-analys är viktiga ämnen.

Kursdeltagarna kommer att besöka ett flertal företag och myndigheter i Norrköping, Göteborg och Stockholm.

– I exempelvis Göteborg är studiebesök planerade till Preems raffinaderi, Volvos bussfabrik och Sveriges Tekniska Forskningsinstituts laboratorium, berättar Sofia Malmsten, kursansvarig.

APM India10 Visning a mast
De indiska kursdeltagarna besöker väderstationen vid SMHI. Meteorologi är en viktig komponent i luftmiljömodellering.
Foto Upendra Kulkarni

Intresserade av föroreningskällor

En viktig del av programmet är deltagarnas egna projektarbeten, som de genomför i hemorganisationen med stöd av en svensk kontaktperson.

Frågeställningar som intresserar årets deltagare är bland annat luftföroreningar från kraftverk, industrier och hanteringen av farligt avfall, sårbarhet för luftföroreningar, källor till olika föroreningar och tekniker för att förbättra luftkvaliteten.

– Flera av deltagarna är intresserade av trafikens påverkan på luftmiljön. På schemat ingår bland annat en heldag på SLB-analys i Stockholm med fokus på emissioner från trafiken, säger Sofia Malmsten.

Kursen avslutas i Indien

I februari 2011 avslutas kursen med ett uppföljningsseminarium i Indien. Då får deltagarna möjlighet att presentera sina resultat och ytterligare fördjupa kontakterna med experter och andra intressenter.

Sex kurser 2010

SMHI är arrangör för två internationella Sida-program; Air Pollution Management (APM) och Climate Change – Mitigation and Adaptation. I år genomförs så många som två APM-kurser och fyra klimatkurser. Målet med kurserna är att åstadkomma förändringar inom respektive område i utvecklingsländerna.