Hydrologiprojekt i Serbien

Under en vecka i november var SMHI på plats i Belgrad för att installera SMHIs hydrologiska modell HBV och utbilda personalen på RHMSS, Hydrometeorological Service of Serbia, i hur man sätter upp och kalibrerar modellen.

HBV-modellen är en välkänd modell för beräkning och modellering av flöden. Den används i Sverige och har även fått spridning i många länder runt om i världen.

Installationen var en del i ett projekt med syftet att skapa ett system för hydrologiska korttidsprognoser i mindre avrinningsområden. Projektet leds av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och är ett samarbete med SMHI, Kisters A.G. i Tyskland och RHMSS i Serbien. Det finansieras av den norska staten.

- De har kommit igång bra med att använda modellen och nu gäller det att de arbetar ett tag på egen hand. Sedan kommer det troligtvis att anordnas en fortsättningskurs under våren, säger Gitte Berglöv, hydrolog på SMHI.

Under 2010 kommer modellen att testas och kalibreras för flera små och medelstora avrinningsområden i Serbien. Målet är att den sedan ska tas i operationellt bruk hos RHMSS.

- Idag sker hanteringen manuellt, men på längre sikt vill man kunna köra automatiska prognoser, säger Gitte Berglöv.