Rapport från användardagarna

I mitten av november träffades SIMAIR-användare från hela landet på SMHI i Norrköping för att få mer information om SIMAIR och utbyta erfarenheter. Användardagarna innehöll såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och framtidsvisioner, med ett tydligt fokus på nätverkande.

SIMAIR-användardagarna ägde rum den 17-18 november. Användare från hela landet samlades för att ta del i vad som händer med SIMAIR-systemet. Örjan Asplund från Trafikverket gav lysande exempel på hur SIMAIR kan användas i luftmiljöarbetet, både för kartläggning och för framtagning av åtgärder. Vid en annan programpunkt berättade forskningsavdelning på SMHI om förbättringar i BUM, den spridningsmodell som ligger till grund för bakgrundshalterna i SIMAIR.

Föredragen varvades med demonstrationer, bland annat av Batch-beräkningar, samt diskussioner om stort och smått som rör luftmiljö och SIMAIR.

Efterfrågad kurs

Under användardagarna framkom önskemål om en introduktionskurs till SIMAIR-verktyget. Nu finns möjlighet att anmäla sig till ett kurstillfälle den 9 februari på SMHI.

Program och anmälan