Ny version av Airviro

Airviro är ett webbaserat verktyg som är byggt för att vara till nytta i alla steg i luftmiljöövervakningsarbetet. Systemet kan användas för att automatiskt samla in och övervaka mätdata från en eller flera insamlingsstationer, sammanställa emissionsdatabaser och utföra spridningsberäkningar. I Airviro 4 har gränssnittet blivit både lättare och snyggare att arbeta i och kompatibelt i fler webbläsare.

Airviro är det luftmiljösystem som SIMAIR är byggt på. Grundtanken bakom systemet att det ska vara till nytta i samtliga steg i luftmiljöarbetet utan att man ska behöva exportera data och resultat mellan olika program och att det ska vara anpassningsbart efter varje användares behov.

Vad är nytt i Airviro 4?

- Den största skillnaden i Airviro 4 är det moderniserade användargränssnittet, berättar Per Ivarsson, Apertum IT AB, chefsdesigner för det nya Airviro 4.

Fokus under arbetet med Airviro 4 har varit att förbättra användarvänligheten. Kartor och figurer kan nu visas i fullskärm, och de genereras i bildformat som tillåter fler färger och bättre bildkvalitet.

Man har också ansträngt sig för att arbeta bort gamla Java applet-lösningar, vilket har lett till betydligt bättre kompatibilitet mellan olika webbläsare.

Datainsamling - emissionsdatabas - luftkvalitetsberäkningar

-Ett centralt begrepp inom luftmiljöarbetet är bedömningscykeln (assessment cycle), och i Airviro kan man utföra alla steg utan att behöva lämna verktyget, berättar Leandra Caldarulo, produktansvarig för Airviro.

I bedömningscykeln brukar man börja med att samla in luftföroreningsdata från en eller flera mätstationer. Nästa steg är att ta reda på vilka källor som ligger bakom de uppmätta halterna och föra in dem in en emissionsdatabas. Denna emissionsdatabas kan sedan användas tillsammans med spridningsmodeller för att ta reda på om man kan reproducera de halter som man uppmätte i datainsamlingssteget. När man förstår vad som ligger bakom har man sedan möjlighet att vidta åtgärder för att lösa problemet.

Skiss över bedömningscykeln
Skiss över bedömningscykeln.

Så fungerar Airviro

- Airviro är uppdelat i olika moduler som kan användas antingen var för sig eller som en del i bedömningscykeln, förklarar Leandra Caldarulo.

I Indico-modulerna kan man samla in data och validera och kvalitetskontrollera den, och det finns även larm som kan skicka automatiska varningar om datainsamlingen inte fungerar som den ska eller om mätvärdena överstiger förbestämda tröskelvärden. I EDB-modulen kan man  skapa egna emissionsdatabaser, som man sedan kan använda i Dispersionsmodulen där det finns ett antal olika spridningsmodeller att välja mellan för att beräkna luftkvalitet.