Ny vägledning betonar spridningsutredningar

I Naturvårdsverket nya vägledning för mindre förbränningsanläggningar under 20 MW betonas vikten av spridningsmeteorologiska studier. SMHI erbjuder snabba och kostnadseffektiva konsultutredningar för att beräkna spridningen från förbränningsanläggningar och andra verksamheter med utsläpp till luft.

En skorsten ska enligt miljöbalken vara tillräckligt hög för att förebygga olägenheter i omgivningen. För att beräkna lämplig skorstenshöjd rekommenderar Naturvårdsverket i sin nya vägledning att en spridningsmeteorologisk studie görs. SMHI, med landets ledande experter inom luftkvalitetsmodellering och meteorologi, erbjuder snabba och kostnadseffektiva luftutredningar i tjänsten .

Utvärdera befintliga eller nya anläggningar

SMHI Expresskonsult ger snabba och högkvalitativa spridningsberäkningar för punktutsläpp till luft där utsläppssituationen är enkel och gäller ett ämne. Leverans sker i regel inom två veckor efter beställning. Ett exempel på när Expresskonsult kan passa är om du behöver utvärdera en befintlig anläggning i samband med konvertering från oljeeldad till biobränsleeldad panncentral.

Kompakt och åskådlig redovisning

Beräkningarna utförs med SMHIs lokalskaliga spridningsmodell Dispersion. Resultaten redovisas i en kortfattad PM bestående av haltkartor och en tabellsida som dokumenterar utsläppsdata och ger siffervärden för halten i den mest ogynnsamma beräkningspunkten. För de ämnen där det finns en miljökvalitetsnorm presenteras samma haltmått som finns angivna i normen. 

För större anläggningar med mer komplicerade frågeställningar erbjuder SMHI skräddarsydda lösningar och avancerade utredningar.

Naturvårdsverket ger ut ny vägledning

Naturvårdsverkets nya vägledning för förbränningsanläggningar mindre än 20 megawatt ersätter både Allmänna råd 87:2 om fastbränsleeeldade anläggningar och 90:3 om skorstenshöjd, bland annat till följd av att normerna för luftkvalitet har förändrats och att den nomogrammetodik som tidigare ingick inte är uppdaterad.