Kurser i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten. Vi anordnar regelbundet kurser för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Kursen kan skräddarsys efter dina behov och om så önskas kommer vi och håller utbildning på plats hos er.

SIMAIR har utvecklats av SMHI i samarbete med Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och erbjuder bland annat funktioner som underlättar kontroll av luftkvalitet och rapportering av data till Naturvårdsverket.

Heldagskurs på SMHI eller på din arbetsplats

Under en heldagskurs får du som arbetar med kontroll av luftkvalitet och fysisk planering lära dig hur SIMAIR är uppbyggt och på vilka sätt detta verktyg kan användas i ditt arbete. Kursen vänder sig såväl till nya som befintliga användare.

Utbildningen syftar till att ge dig färdigheter i att tillämpa SIMAIR på bästa sätt för dina frågeställningar i din kommun. I undervisningen varvas teori med övningar. Kurser kan anordnas för en eller flera av SIMAIRs applikationer; väg, korsning och ved.

Hör av dig till oss för

  • Intresseanmälan för nästa kurs på SMHI
  • Diskussion om och offerering av företagsintern utbildning – hos dig eller på SMHI

Kurs i SIMAIR2 den 27 oktober 2016

I den nya versionen av SIMAIR har användargränssnittet förbättrats så att det ska vara lättare för dig som modellanvändare att hantera systemet.

Kurs i SIMAIR2 går av stapeln den 27 oktober 2016 på SMHI i Norrköping. Mer information finner du via länken nedan:

Preliminärt program och anmälan

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Andersson
Telefon 011-495 82 51
Skicka e-post till Stefan Andersson